FEED forum

FEED er iSYS PIM-løsning for berikelse av produkter med tekster, attributter, medier osv.

Denne siden er for kunder og brukere av FEED og her finner du brukervideoer som beskriver de ulike funksjonene, samt releasenotes.

Gi oss gjerne tilbakemelding dersom du mangler videoer for noen ønskede funksjoner.

De første filmene beskriver opprettelse av stamdata og grunnoppsett av FEED.

Stamdata: Produktstatus, Produkteier og Produkttype

Stamdata: Tekster, Attributter og Relasjoner

Stamdata: Oppsett av Mediebank

Bruk av produktsøk

Filmen beskriver hvordan man jobber med produktsøk, med produkter i kolonner og opprettelse av personlige søk.

Bruk av Base og Variant

Filmen beskriver hvordan man kan forenkle vedlikehold av produkter ved å knytte varianter av et produkt til en base.

Bruk av FEED med tekster, attributter, relasjoner osv

I denne filmen beskrives det hvordan man legger til data som tekster, attributter, bilder, dokumenter og relasjoner.

Bruk av ETIM-modulen

Filmen viser hvordan kunder med ETIM-modulen installert kan jobbe med produktdata, søk ol.

Bruk av Strukturer

Filmen viser hvordan man kan benytte strukturer og mapper for valg av produkter ut mot nettsider, nettbutikker, bransjedatabaser ol.

Releasenotes

Release 2.2.2 – klikk her for å lese

Release 2.2.1 – klikk her for å lese

Release 2.2 – klikk her for å lese