Klare for skyen!

Flere av våre kunder er i ferd med, eller planlegger å gå over til ERP-løsninger i skyen.

Våre standardløsninger FEED, InStock og VOXON er nå klare for integrasjon mot skytjenester.

Med moderne teknologi og arkitektur er våre løsninger klar for skybaserte og lokale ERP-løsninger.

Til nå er det lagt til rette for integrasjoner med Visma.net, Xledger, Tripletex, Uni Economy og Dynamics 365, men flere løsninger vil raskt komme på denne listen.