Betek Norge med FEED

Betek Norge i Kristiansand er ny kunde og bruker av FEED.

FEED skal benyttes til å hente data fra ERP og til å berike produkter med tekster, bilder, ETIM-data, det skal genereres FDV og andre dokumenter automatisk osv.

Data skal sendes til nettsider, bransjedatabasen EFO og andre kanaler.

Betek Norge AS er en eksklusiv leverandør til installatører med medlemskap hos EL-PROFFEN.
Deres markedsstrategi sikter seg inn mot installatørmarkedet, og omfatter ikke salg til sluttbrukere.

Betek benytter fra før vår WMS-løsning InStock.

Om Betek:

All produktutvikling blir gjort ved vårt hovedkontor i Kristiansand.
Veggboksene er utviklet med tanke på god plass og høy brukervennlighet
Stikkontaktene har vi utviklet med et klassisk design som passer i alle installasjoner.

Produktene testes og sertifiseres til enhver tid gjeldende normer.
For å ivareta høy kvalitet må alle våre produkter gjennomgå omfattende tester i vår egen testlab.

Vår målsetting er å levere produkter av høy kvalitet til en god pris og gjøre montering enklere.
Vi skal ha god markedskontakt, og vil løpende justere oss i forhold til bransjens behov og ønsker.

Se mer på https://www.betek-norge.no/

Petter Engebretsen

Salgs- og Markedssjef
peb@isys.no