H-Vindu Fjerdingstad oppgraderer sin lagerløsning

H-Vinduet Fjerdingstad AS har vært kunde av iSYS i mange år og brukt våre lagerløsninger.
Nå oppgraderes løsningene til moderne teknologi.

H-Vindu Fjerdingstad fikk i 2012 utviklet en lagerløsning av iSYS som de siden har brukt ved fabrikken i Hokksund. Denne har vært til stor hjelp for å ha kontroll på lagerbeholdningen i alle disse årene, men som Logistikksjef Kim André Maier uttaler; 

«H-Vinduet Fjerdingstad AS har de siste årene hatt en eventyrlig vekst. I takt med dette så vi at tradisjonelle metoder for oppfølging av logistikken ble en flaskehals. Ved å ta i bruk InStock i våre fabrikker i Norge og Polen har vi løst disse flaskehalsene, oppnådd en høyere gjennomløpshastighet, større presisjon og bedre kontroll»

Fjerdingstad har valgt å oppgradere dagens løsning med nye funksjoner, i tillegg til å tilpasse språket slik at løsningen kan brukes ved fabrikkene i Polen. Den nye løsningen vil ytterligere forbedre kontrollen på varelageret og gi økt effektivitet i forhold til vareflyten i konsernet. Som en del av prosjektet vil løsningen porteres over fra dagens Windows-baserte håndterminaler til den moderne Android-plattformen.

Om H-Vindu Fjerdingstad

H-Vindu Fjerdringstad AS ble etablert i 1949 av familien Fjerdingstad, under navnet Fjerdingstad Trevarefabrikk AS. Fabrikken ligger fortsatt i Hokksund. Økt etterspørsel etter deres produkter resulterte i at de i 1999 etablerte seg med ny fabrikk i Polen. Siden har det blitt ytterligere en fabrikk i Polen.

H-Vindu Fjerdingstad er i dag en ledende produsent av dører og vinduer av høy kvalitet.

Knut Lilloe Salvesen

Selger - Kundeansvarlig iSYS HUB
kls@isys.no