INNVA AS med FEED

INNVA AS tar i bruk FEED for å få bedre kontroll på sine produktdata i nettsider, bransjedatabasen NRF osv.

INNVA er et selskap med spesialisering innen VA-teknikk og Norges distributør av Hawle-produkter. 

 

Deres produkter har mye detaljert informasjon og det å vedlikeholde og oppdatere dette manuelt i ERP, Nettsider og bransjedatabaser er svært krevende og uoversiktlig.

Med FEED vil INNVA få en ny måte å jobbe på, gjøre ting én gang og benytte data fra FEED i alle ønskelige kanaler.

 

Om INNVA AS

VA-Produkter skal leve i flere tiår før utskiftning, noe Hawle produktene er kjent for. INNVA leverer merkevarer med lang levetid til grossister i hele Norge. Produktene er anerkjent for sine innovative løsninger og høye kvalitet. INNVA har et bredt sortiment som er tilpasset behovene til deg som skal planlegge og utføre arbeid på VA-nettet. 

Deres visjon er å være kundens foretrukne samarbeidspartner. For å fortjene denne rollen, er kompetanse og erfaring viktige faktorer.

Se Innvas hjemmeside her https://innva.no/

Petter Engebretsen

Salgs- og Markedssjef
peb@isys.no