Maxeta AS – ny kunde

Maxeta AS er ny kunde av iSYS og bruker av FEED.

Maxeta AS har forsynt Norge med elektrotekniske produkter helt siden 1960. Selskapet startet opprinnelig som en ren agentur- og grossistvirksomhet og representerer flere ledende produsenter av elektroteknisk materiell i Europa. De har etter hvert også utviklet en betydelig egenproduksjon som i dag utgjør mer enn 50% av den totale omsetningen.

FEED skal benyttes til å hente data fra ERP og til å berike produkter med tekster, bilder, ETIM-data, det skal genereres FDV og andre dokumenter automatisk osv.

Data skal sendes til nettsider, bransjedatabasen EFO og andre kanaler

Maxeta AS betjener flere markedssegmenter, hvorav elforsyning og jernbane  utgjør de to største.

Maxeta AS er også en betydelig leverandør av installasjonsprodukter både til private næringsbygg og offentlige servicebygg, til f.eks. helse- /omsorg og skole.

Les mer på https://www.maxeta.no/