Ny app for Norges Idrettshøgskole

For Norges Idrettshøgskole har vi utviklet en ny app som NiH skal bruke til å innhente aktivitetsdata på ulike skoler rundt om i Norge.

Appen kjører på REALM-teknologi der alle mobilenhetene er synkronisert mot samme database og hver enhet kan se endringer i nåtid.

Registrerte data på applikasjonen får man tilsendt til e-post som excel-liste der dataene hentes ut og bearbeides til videre bruk for forskning og statistikk

Et nytt spennende produkt som effektiviserer datafangst for forskere i NIH.

Petter Engebretsen

Salgs- og Markedssjef
peb@isys.no