Ny talestyrt løsning for Bama Servicehandel

For Bama Servicehandel har vi nå levert en ny versjon av vår talestyrte logistikkløsing VOXON, med hovedfokus på plukkflyt og minsket risiko for feilplukk.
Kundens ordre står i fokus og system og logikk er bygget opp for å skape best mulig flyt.
Flere plukkere jobber på samme ordre og jobber i dedikerte soner.
Det krever mer samarbeid mellom plukkerne da de må forholde seg til hverandre på en litt annen måte enn tidligere.

Systemet ble godt mottatt av plukkerne og har nå vært i produksjon i noen uker, og også opplevd en flytt av hele lagerlokasjonen fra Økern til Nyland.
Nedetid på systemet i flytt perioden = 0.
Det nye systemet er noe mindre dialogstyrt enn tidligere versjon av Voxon som benyttes av Bama Dagligvare og Storkjøkken, og vil også kunne fungere for plukk med tradisjonell plukkflyt.

VOXON benyttes på Android mobiler, med blåtann headset og finger-skanner for å minske risiko for ubevisst feilplukk.