Nytt app-prosjekt for Isachsen

Lastebilene til Isachsen Anlegg AS er et velkjent syn langs veier på Østlandet.

Nå tar sjåførene deres i bruk en app fra iSYS hvor de registrerer alle sine oppdrag.

Fokus er enkelhet, som sikrer det å kjøre trykt og effektivt, men samtidig kunne rapportere alle hendelser til kontoret.

I admin-portalen kan ledelsen registrere prosjekter med alle detaljer. Sjåførene får tildelt oppdrag som vises i deres app. I løpet av arbeidsdagen flyter alle data sømløst igjennom systemet, slik at sjåførene kontinuerlig er ajour med rapportering, samt at ledelsen har full kontroll på alle detaljer i alle prosjekter til enhver tid. Alle data blir registrert i fakturagrunnlag som forenkler faktureringsprosessen enormt for administrasjonen i Isachsen.

 

Om Isachesen Anlegg:

Isachsen Anlegg teller omtrent 600 ansatte og er en anleggsentreprenør med nedslagsfelt over store deler av Østlandet. Selskapet ble stiftet i 1986 og med over 30 års fartstid i anleggsbransjen er nettopp erfaring en av deres største styrker. Med kompetent arbeidskraft og utstyrspark av høy kvalitet er de godt rustet til å konkurrere på både store og små anleggsprosjekter.

Deres kjernevirksomhet er vei, VA og grunnarbeid. De har også egne avdelinger som er spesialister på betongelementer, sprøytebetong, NoDig, transport, samt pukk og grus.

Transport av masser og maskiner er viktig i bygg- og anleggsbransjen. Rettidig henting og levering er en betydningsfull del av verdikjeden, og bidrar til å unngå produksjonsavbrudd. Lang og bred erfaring har lært Isachesn å løse både store og komplekse oppdrag. I tillegg til oppdrag for eget konsern utføres arbeid for offentlig sektor og andre aktører i bygg- og anleggsbransjen på Østlandet.

I tillegg til tippbiler og biler til maskintransport har Isachesen ulike spesialkjøretøy som krokbiler, vakuumlaster samt biler som feier, koster og som kan støvdempe med Dustex.

 

Les mer på deres hjemmeside: https://isachsenanlegg.no/