FEED

FEED er iSYS sitt PIM-verktøy som benyttes av mengder med nordiske selskap i ulike bransjer.
Med versjon 2.0 tar vi FEED til nye høyder, med fleksible dashbord, bedre metoder for masseoppdatering, enklere vedlikehold av produktdata, superraske søk på alt innhold som tekster, attributter osv

Har det å holde produktinformasjon oppdatert og riktig i alle deres kanaler blitt en utfordring?
Er det en detektiv-oppgave å finne hvor originalene til produktbildet er lagret, hvor var den siste brukerdokumentasjonen igjen?

Da er FEED noe du bør se nærmere på!
I FEED samler man all produktinformasjon på ett sted.
Man legger til tekster på alle språk, oppretter attributter, knytter inn bilder, dokumenter og  relasjoner til andre produkter enkelt og oversiktlig i ett og samme verktøy.
Når dere har en felles sannhet samlet i FEED kan denne benyttes i deres hjemmesider, eksporteres til leverandører, kunder, eksterne databaser osv.
Man gjenbruker data fra FEED i alle kanaler.
Muligheten er mange og det gjelder å finne og fjerne tidstyver!

iBridge gjør integrasjonen med ditt ERP system enkelt og gir i tillegg store muligheter for rapportering og overvåking.

I FEED 2.0 finnes åpne API for integrasjoner med 3. parts-verktøy som ERP og Netthandelsløsninger.

Mange av våre kunder har flere nettbutikker som B2B og B2C, POS-løsninger og behov for å sende data til kundenes systemer. 

FEED gir deg ett sted å vedlikeholde og kanalisere data.

Endelig kan man konfigurere alle typer attributter, bilder, språkstyrte tekster og unike strukturer i ett system. 
FEED er lett å lære og har et godt brukergrensesnitt.

Rett og slett en enkel og brukervennlig plattform for produktdata når du har behov for lik informasjon i flere kanaler.

FEED kan spesialtilpasses bransjebehov.

Ny ETIM-modul

Det er utviklet en egen ETIM-modul for håndtering av ETIM-data for Elektro, Rør- og Byggnæringen for rapportering mot bransjedatabaser, kunder og leverandører.

FEED håndterer på en elegant måte det avanserte med ETIM, men gjør det enkelt for brukerne.

Petter Engebretsen

Salgs- og Markedssjef
peb@isys.no