FEED – PIM-løsning

FEED er iSYS sitt PIM-verktøy som benyttes av mengder med nordiske selskap i ulike bransjer.
Samle alle produktdata ett sted og gjenbruk over alt!
Tekster og attributter på ønskede språk, bilder, dokumenter og andre mediefiler, link produkter sammen og få kontroll.

Har det å holde produktinformasjon oppdatert og riktig i alle deres kanaler blitt en utfordring?
Er det en detektiv-oppgave å finne hvor originalene til produktbildet er lagret, hvor var den siste brukerdokumentasjonen igjen?

Da er FEED noe du bør se nærmere på!
I FEED samler man all produktinformasjon på ett sted.
Man legger til tekster på alle språk, oppretter attributter, knytter inn bilder, dokumenter og  relasjoner til andre produkter enkelt og oversiktlig i ett og samme verktøy.
Når dere har en felles sannhet samlet i FEED kan denne benyttes i deres hjemmesider, eksporteres til leverandører, kunder, eksterne databaser osv.
Man gjenbruker data fra FEED i alle kanaler.
Muligheten er mange og det gjelder å finne og fjerne tidstyver!

iBridge gjør integrasjonen med ditt ERP system enkelt og gir i tillegg store muligheter for rapportering og overvåking.

I FEED 2.0 finnes åpne API for integrasjoner med 3. parts-verktøy som ERP og Netthandelsløsninger.

Mange av våre kunder har flere nettbutikker som B2B og B2C, POS-løsninger og behov for å sende data til kundenes systemer. 

FEED gir deg ett sted å vedlikeholde og kanalisere data.

Endelig kan man konfigurere alle typer attributter, bilder, språkstyrte tekster og unike strukturer i ett system. 
FEED er lett å lære og har et godt brukergrensesnitt.

Rett og slett en enkel og brukervennlig plattform for produktdata når du har behov for lik informasjon i flere kanaler.

FEED kan spesialtilpasses bransjebehov.

Ny ETIM-modul

Det er utviklet en egen ETIM-modul for håndtering av ETIM-data for Elektro, Rør- og Byggnæringen for rapportering mot bransjedatabaser, kunder og leverandører.

FEED håndterer på en elegant måte det avanserte med ETIM, men gjør det enkelt for brukerne.

Petter Engebretsen

Salgs- og Markedssjef
peb@isys.no