Voxon

iSYS utvikler og leverer løsninger for talestyrt logistikk, som blant annet benyttes av Bama i Norge.

Med bruk av moderne teknologi kan vi kombinere bruk av stemmestyring, digital stemme, skanning og håndholdte touch-enheter.

iSYS utvikler og leverer løsninger for talestyrt logistikk, som blant annet benyttes av Bama i Norge.

Med bruk av moderne teknologi kan vi kombinere bruk av stemmestyring, digital stemme, skanning og håndholdte touch-enheter.

Teknologien er best kjent som «Pick-By-Voice», men kan brukes til langt mer enn kun plukkeprosesser.

Operatør kommuniserer med logistikksystemet på en sikker og effektiv måte uten å miste øyekontakt med oppgavene som utføres.

Dette gir ekstremt store reduksjoner i kostnader for kunder med mange samtidige brukere og/eller mange ordre.

Vi har fokusert på et helhetlig konsept med trådløse headset, felles ladestasjoner og sentralisert administrasjon.

 

Våren 2019 ble løsningen utvidet med løsning for talestyrt telling. Løsningen bidrar til enda bedre effekt for innføring av talestyrt logistikk!

VOXON kan integreres med ulike WMS- og ERP-løsninger.