Voxon

iSYS utvikler og leverer løsninger for talestyrt logistikk, som blant annet benyttes av Bama i Norge.

Med bruk av moderne teknologi kan vi kombinere bruk av stemmestyring, digital stemme, skanning og håndholdte touch-enheter.

iSYS utvikler og leverer løsninger for talestyrt logistikk, som blant annet benyttes av Bama i Norge.

Med bruk av moderne teknologi kan vi kombinere bruk av stemmestyring, digital stemme, skanning og håndholdte touch-enheter.

Teknologien er best kjent som «Pick-By-Voice», men kan brukes til langt mer enn kun plukkeprosesser.

Operatør kommuniserer med logistikksystemet på en sikker og effektiv måte uten å miste øyekontakt med oppgavene som utføres.

Dette gir ekstremt store reduksjoner i kostnader for kunder med mange samtidige brukere og/eller mange ordre.

Vi har fokusert på et helhetlig konsept med trådløse headset, felles ladestasjoner og sentralisert administrasjon.

VOXON kan integreres med ulike WMS- og ERP-løsninger.