Vi trenger flere seniorutviklere Backend

Vi trenger nå nye seniorutviklere i vårt team hvor vi ønsker god kunnskap om og erfaring med:

 • Java og Spring rammeverk, gjerne Kotlin
 • Bruk av RDBMS (MSSQL, Oracle , Postgres) via JPA
 • Bruk av dokumentdatabaser (MongoDB, Elastic Search)
 • Integrasjon og systemtesting
 • ETL
 • Datamapping
 • Docker og Kubernetes
 • Købaserte systemer (Kafka)

Arbeidsoppgaver vil være:

 • Utvikling av varierte backends for integrasjon mellom løsninger og web / app API.
 • Mapping og løsning av integrasjoner mellom ERP / nettbutikker og iSYS produkter
 • Medspiller til løsningsarkitekt
 • Kompetanseheving av junior utviklere
 • Være med på å innføre DevOps
 • Ta i bruk Kubernetes og Docker for utvikling, testing og produksjo

Se annonse på FINN: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=133346076